Política de privacitat

Complint amb les disposicions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 i la Llei  Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades  Personals i garantia de drets digitals, li informem dels tractaments de dades que es pot produir  quan es navego o interactuï a través d’aquesta pàgina web.

Tractament: Formulari de Contacte
Responsable: Vet&Vet Centre Veterinari SL

CIF: B55211767

Plaça Celestina Vigneaux i Cibils, 3

17820 Girona

Finalitat: Respondre les peticions d’informació que es recepcionen per la web
Legitimació: La seva pròpia petició
Dades: Nom, cognom, mail i telèfon
Procedència de les dades: Del mateix interessat.
Destinataris: No es comuniquen les dades a tercers.
Transferències internacionals: No estan previstes.

 

Mesures organitzatives: S’apliquen mesures d’àmbit tècnic ,organitzatiu i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació.
Drets i informació  addicional: Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, i oposició, i sol·licitar informació addicional, indicant-ho per escrit a Vet&Vet Centre Veterinari, Plaça Celestina Vigneaux i Cibils, 3 de Girona (17003) , o  per  correu electrònic al mail vetandvet.gi@gmail.com

Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa, pot  contactar amb presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es)

L’exercici dels seus drets es gratuït.