Gats

Toxoplasmosi i embaràs


El Toxoplasma gondii és un dels paràsits més comuns en animals i persones. L’hoste definitiu (on el paràsit es reprodueix) […]Llegeix més