Toxoplasmosi i embaràs

El Toxoplasma gondii és un dels paràsits més comuns en animals i persones. L’hoste definitiu (on el paràsit es reprodueix) són els animals de la famíla Felidae (principalment els gats domèstics), però tenen també hostes intermediaris que poden infectar-se, i aquests són pràcticament tots els animals de sang calenta, incloent-hi les persones. Tot i que la infecció per aquest paràsit és comú, rarament és causa de malaltia important.

Com es transmet?

El gat (hoste definitiu) sol infectar-se menjant animals (hostes intermediaris) que estan parasitats, com ratolins. Dins del tracte intestinal el paràsit acaba reproduint-se i eliminant  ooquistes (ous) que seran excretats a l’exterior amb les femtes. En el moment que el gat  desenvolupi immunitat contra aquest paràsit, sol parar la eliminació de ooquists.

Aquests ooquists han de experimentar una esporulació (procés que pot trigar un mínim de 24h fins a 15dies depenent de les condicions ambientals) per poder ser infectius. Poden sobreviure a l’ambient més de un any.

En el moment que un hoste intermediari ingereix aquests ooquists infectius, (ratolins, xais, vaques, ocells…) el paràsit comença un cicle diferent del que faria en l’hoste definitiu, de manera que acaba generant uns quists en els teixits que poden ser infectius durant la resta de la vida de l’animal, si aquest és ingerit. Si l’hoste intermediari està gestant, pot haver-hi transmissió transplacentària al fetus.

cicle toxo cat

 

Aleshores, si ens fixem amb el cicle del paràsit, veiem que els humans ens podem infectar de varies formes:

  • A través de la ingesta de ooquists esporulats presents en l’ambient: vegetals mal rentats, manipulació de femtes de gat excretades dies abans (recordeu que han de pasar un minim de 24h per que siguin infectius)
  • A través de la ingesta de carn crua o poc cuita, amb quists infectius

Existeixen varis estudis que demostren que tenir un gat o tenir contacte directe amb gats NO constitueix un major risc de adquirir toxoplasmosi. Tot i que els gats són crucials pel cicle de vida del Toxoplasma ja que són la única font de ooquits a l’ambient, són els gats perduts i els salvatge més que els domèstics, els que estan implicats en aquest procés.

Així doncs, si estic embarassada, què he de fer?

El vostre ginecòleg us demanarà una prova de anticossos per saber si ja heu passat la toxoplasmosi o no, i us aconsellarà sobre les mesures.

En cap cas recomanem deixar de tenir contacte amb la vostra mascota, si esteu embarassades i teniu gats. Seguint unes mesures mínimes de higiene i conservació de la carn, es  redueix considerablament el risc de contagi a persones. Aquí teniu algunes recomanacions:

  • Cuinar la carn perfectament almenys a 70ºC
  • Rentar-se les mans, utensilis i superficies de manera cuidadosa despres de manipular aliments cruz
  • Rentar profusament tots els vegetals
  • Posar-se guants quan es manipuli terra del jardí potencialment contaminada per femtes de gats
  • Rentar la sorrera del gat cada dia, i desinfectar-la amb aigua bullint. Si fem això cada dia, inclús si el nostre gat defeca amb ooquists, aquests no hauran esporulat i per tant no seran infectius en el momento de la neteja
  • Prendre mesures perquè el nostre gat no pugui caçar i evitar alimentar-lo amb carn crua o poc cuita.
  • Cobrir les sorreres dels nens perquè els gats no les puguin utilizar per defecar-hi

Si teniu dubtes, no dubteu a fer-nos una consulta