Leucèmia i Immunodeficiència felina

Què són?

La leucèmia i la immunodeficiència en gats són unes malalties provocades per virus (FeLV Feline Leukemia Virus, i FIV Feline Immunodeficiency Virus). Aquest últim, el FIV, és l’homòleg de l’HIV (Virus de la Immunodeficiència Humana). Provoquen sobretot una destrucció de les defenses de l’animal que els fa vulnerables a patir qualsevol altra infecció secundària, i a més també provoquen anèmia, gingivitis-estomatitis, tumors, malaltia renal…. Són una de les causes de major mortalitat en gats no vacunats.

Com es transmeten?

El FeLV (leucèmia) es transmet per contacte directe amb altres gats infectats, principalment per via oronasal.

El FIV (immunodeficiència) es transmet a través de la saliva, sang (baralles), i a través  la monta.

Com es poden prevenir?

El FeLV (leucèmia) es pot prevenir mitjançant la vacunació periòdica de l’animal. Sempre és important realitzar un test ràpid i senzill abans de posar-li la vacuna,per tal de determinar si ja ha estat infectat amb el virus prèviament ja que aquesta només actua com a prevenció, mai com a cura. Si el resultat és  positiu per a FeLV no està indicada la vacuna.

El FIV (immunodeficiència) no té cap vacuna actualment; la millor prevenció és evitar el contagi per baralles o monta amb gats infectats mitjançant  la castració-esterilització del nostre animal evitant així  la conducta sexual i territorial.

Existeix un tractament?

Malauradament no existeix cap tractament que permeti curar la malaltia o elimini el virus. Un cop el gat està infectat, només podem donar tractament pal·liatu per tal de enfortir el seu sistema immune. La clau és el diagnòstic precoç de la infecció per tal de poder-la controlar.